Friday, May 8, 2020

Lojëra për fëmijë - Shqip

Lojëra për fëmijë - ShqipThe description of Lojëra për fëmijë

Përmes këtij aplikacioni, fëmijët mund të argëtohen duke luajtur dhe në të njejtën kohë duke mësuar për shkronjat e alfabetit të gjuhës shqipe.

Mundësitë për argëtim përfshijnë 4 lojëra me 6 nivele:

- Madhështori - marrja e shkronjës së madhe dhe vendosja tek shkronja e vogël.
- Sfiduesi - mso shkronjën e duhur nga copëzat përkatëse.
- Memoruesi - Mbaje në medn shkronjën që sheh dhe zbulo ilustrimin për atë shkronjë.
- Treni - Gjej cilat prej katër shkronjave është e sakt në bazë të ilustrimit në tren.

Lojra shqip , meso shqip , numrat shqip & shkronjat shqip